• Centrum szkoleniowe EDUCUS w Wolsztynie
  • Centrum szkoleniowe EDUCUS w Wolsztynie

    Biofeedback Grodzisk Wlkp.

  • Centrum szkoleniowe EDUCUS w Wolsztynie

    Zapraszamy na szkolenie DORADCA ZAWODOWY

CENTRUM SZKOLENIOWE EDUCUS

jednostka wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu nr 2.30/00303/2014

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

placówka wpisana do rejestru
niepublicznych placówek doskonalenia
kuratorium oświaty w Poznaniu od 2008 roku

AGENCJA
ZATRUDNIENIA

od 2014 roku Centrum Szkoleniowe EDUCUS
oferuje swoim Klientom usługi
w zakresie pośrednictwa pracy

BIOFEEDBACK
GRODZISK WLKP.

więcej

KURS DORADZTWA
ZAWODOWEGO

więcej

SZKOLENIE SPRZEDAŻOWE
(PROSPECTING)

więcej

Strefa kursanta

Referencje

Facebook

Google +

Firma Godna Zaufania