Centrum Szkoleniowe EDUCUS

tablica cs

tablica cdn

Komunikaty

Otwieramy nabór na kursy kwalifikacyjne w edycji 2014 / 2015

więcej >>>

Centrum Szkoleniowe EDUCUS partnerem Wolsztyńskiej Karty Dużej Rodziny

baner360

więcej >>>

Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

(uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawno umysłową)

ZAPISY NA EDYCJĘ KURSU 2014 / 2015

Trwają zapisy na kurs

>> zobacz więcej o kursie oligofrenopedagogika

Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna

(kurs dla nauczycieli I etapu edukacyjnego, pedagogów i psychologów)

ZAPISY NA EDYCJĘ KURSU 2014 / 2015

Trwają zapisy na kurs

>> zobacz więcej o kursie terapia pedagogiczna

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację.

Zrozumiałem

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolsztynie zaprasza do udziału w kursach i szkoleniach ukierunkowanych na pracowników oświaty. W naszej ofercie odnajdziecie Państwo szeroki wachlarz organizowanych cyklicznie kursów kwalifikacyjnych:

Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

Planowany termin kursu: październik 2014 r (rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy 15-osobowej)

>> zobacz więcej o kursie oligofrenopedagogika

Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli

Planowany termin kursu: październik 2014 r (rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy 15-osobowej)

>> zobacz więcej o kursie pedagogicznym dla nauczycieli

Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Zarządzającej

Planowany termin kursu: październik 2014 r (rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy 15-osobowej)

>> zobacz więcej o kursie zarządzanie oświatą

Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna

Planowany termin kursu: październik 2014 r (rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy 15-osobowej)

>> zobacz więcej o kursie terapia pedagogiczna

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Planowany termin kursu: październik 2014 r (rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy 15-osobowej)

>> zobacz więcej o kursie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Proponujemy również bogatą ofertę kursów i szkoleń organizowanych w formach otwartych (dostosowanych pod konkretne potrzeby indywidualnych nauczycieli i innych pracowników oświaty), jak i szkoleniowych rad pedagogicznych (na zlecenie dyrektorów placówek oświatowych). Jeśli w naszych propozycjach nie odnaleźliście Państwo interesującej Was tematyki, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum Doskonalenia Nauczycieli – z przyjemnością podejmiemy próbę sprostania Państwa oczekiwaniom w organizacji indywidualnej tematyki szkoleń.

Przykładowe szkolenia:

Kurs Kierowników i Opiekunów Wycieczek Szkolnych

>> zobacz więcej o kursie kierowników wycieczek szkolnych

BHP w Placówkach Oświatowych – Szkolenia Okresowe

>> zobacz więcej o szkoleniach BHP

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – Szkolenia Placówek Oświatowych

>> zobacz więcej o kursie pierwszej pomocy

Awans Zawodowy Nauczyciela

>> zobacz więcej o szkoleniu z awansu zawodowego

Autoprezentacja Nauczyciela

>> zobacz więcej o szkoleniu z autoprezentacji

Jak Uczyć Myślenia Kreatywnego?

>> zobacz więcej o szkoleniu myślenia kreatywnego

Komunikacja z Uczniem o Zaburzonym Zachowaniu

>> zobacz więcej o szkoleniu komunikacji z uczniem

Mierzenie Jakości Pracy Szkoły

>> zobacz więcej o szkoleniu z pomiaru jakości pracy szkoły

Praca z Uczniem o Specyficznych Potrzebach

>> zobacz więcej o szkoleniu z pacy z uczniem

Profilaktyka Zachowań Agresywnych w Szkole

>> zobacz więcej o szkoleniu z profilaktyki

Stres w Pracy Nauczyciela

>> zobacz więcej o szkoleniu ze stresu w pracy nauczyciela

 


OPISY KURSÓW:


 Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

(uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo)

Osoby zainteresowane uzyskaniem wiedzy umożliwiającej racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Kurs prowadzony jest na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w oparciu o program ramowy MEN.

W ramach realizowanego programu kursu szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę: planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowywania, trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, trudności w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych, prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne).

 

Absolwenci kursu otrzymują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym) i uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem w stopniu głębokim.

Ramy czasowe kursu: 270 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyki metodycznej.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych uzupełnianych elementami e-learningu.

Koszt kursu: 1.600 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.300 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej i dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem), zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej, wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli

(uprawnienia pedagogiczne do nauczania w placówkach oświatowych)

 Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształcących (warunkowo zatrudnionych w placówkach oświatowych), zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. Kurs prowadzony jest na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w oparciu o program ramowy MEN.

Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50 z dnia 27 marca 2009 r., poz. 400).

Ramy czasowe kursu: 270 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyki metodycznej.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych uzupełnianych elementami e-learningu.

Koszt kursu: 1.800 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.500 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej i dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem), zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej, wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Zarządzającej

(organizacja i zarządzanie oświatą)

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowane nabyciem uprawnień z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi. Prowadzony jest on na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w oparciu o program ramowy MEN.

Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kady Zarządzającej organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Ramy czasowe: 225 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych uzupełnianych elementami e-learningu.

Koszt kursu: 1.800 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.500 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej i dowodu osobistego (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna

Zapraszamy na kurs skierowany do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, zainteresowanych nabyciem uprawnień z zakresu terapii pedagogicznej. Organizowany jest on na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w oparciu o program ramowy MEN.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom, które napotykają w pierwszych latach nauki szkolnej na trudności w realizacji wymagań szkolnych.

Ramy czasowe: 270 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych uzupełnianych elementami e-learningu.

Koszt kursu: 1.800 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.500 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem), zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela, wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kurs Kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz poszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wybranego działu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Ramy czasowe: 270 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych uzupełnianych elementami e-learningu.

Koszt kursu: 1.600 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.300 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem), zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela, wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kurs Kierowników i Opiekunów Wycieczek Szkolnych

Zapraszamy na cyklicznie organizowany kurs skierowany do nauczycieli, pracowników placówek oświatowych i kulturalnych, a także rodziców i opiekunów dzieci zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania wycieczkami szkolnymi.

Kurs prowadzony jest przez Centrum Kształcenia Nauczycieli w Wolsztynie wg programu obejmującego m.in. zagadnienia: krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, przepisy regulujące organizację turystyki szkolnej, organizacja wycieczek, rodzaje i formy turystyki szkolnej, planowanie wycieczek szkolnych, program wycieczki szkolnej, obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa, współpraca z biurami turystycznymi, obowiązki kierownika i opiekuna wycieczek, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy (podczas przejazdu, w czasie pobytu w obiektach, bezpieczeństwo p.poż.), poruszanie się po drogach, szlakach turystycznych (pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach), bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania, zapobieganie wypadkom, zasady udzielania pierwszej pomocy, podręczna apteczka, współpraca ze służbą medyczną.

Ramy czasowe kursu obejmują: 10 godzin zajęć dydaktycznych i praktyki.

Termin trwania: kurs organizowany jest cyklicznie po zebraniu grupy 10-osobowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w jednostce oświatowej zlecającej szkolenie własnych pracowników, w dowolnie ustalonym terminie.

Koszt kursu: 120 PLN – w przypadku zorganizowanych grup udzielamy rabatu.

powrót


 Centrum Kształcenia Ustawicznego – Centrum Szkoleniowe EDUCUS zaprasza do skorzystania z szerokiej oferty kursów prowadzonych w Wolsztynie oraz Międzyrzeczu. Obejmują one zarówno cyklicznie organizowane kursy uzupełniające uprawnienia zawodowe, jak również warsztaty i szkolenia rozwijające indywidualne kompetencje Słuchaczy.

Kurs Pedagogiczny (kwalifikacyjny) dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

>> zobacz więcej o kursie pedagogicznym dla instruktorów

Kurs Opiekunów w Żłobkach i Klubach Dziecięcych

>> zobacz więcej o kursie opiekunów w żłobkach

Kurs Kandydatów na Wychowawców Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

>> zobacz więcej o kursie opiekunów kolonijnych

Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

>> zobacz więcej o kursie kierowników placówek wypoczynku

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

>> zobacz więcej o kursie pierwszej pomocy

Kurs Masażu I-go Stopnia

>> zobacz więcej o kursie masażu

Kurs Fotograficzny I-go Stopnia

>> zobacz więcej o kursie fotograficznym

Profesjonalna Sekretarka/Asystentka Wizytówką Firmy

>> zobacz więcej o szkoleniu profesjonalna sekretarka

Radzenie Sobie Ze Stresem

>> zobacz więcej o szkoleniu radzenie ze stresem

Sztuka Prezentacji

>> zobacz więcej o szkoleniu sztuka prezentacji

Efektywne Zarządzanie Czasem

>> zobacz więcej o szkoleniu zarządzanie czasem

Etykieta i Dyplomacja

>> zobacz więcej o etykiecie i dyplomacji


OPISY KURSÓW:


 Kurs Pedagogiczny (kwalifikacyjny) dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

(uprawnienia pedagogiczne dla organizatorów nauki zawodu)

 Kurs pedagogiczny w wymiarze 80 godzin (70 godzin dydaktyki plus praktyki metodyczne 10 godzin) jest niezbędny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Odbywają go również wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: instruktorzy nauki jazdy, trenerzy, szkoleniowcy z zakresu BHP i wielu innych dziedzin.

Kurs kwalifikacyjny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu organizowany jest w oparciu o program ramowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiące polski certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy i kwalifikacji w w/w tematyce, uprawniający do prowadzenia zajęć pedagogicznych z młodzieżą i dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych w systemie weekendowym lub zajęć popołudniowych, połączonym z learningiem. Terminy zjazdów ustalane są z grupą w momencie rozpoczęcia kursu.

Koszt kursu: 499 PLN.

Wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej:

1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

2. uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie

  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

powrót


 Kurs Opiekunów w Żłobkach i Klubach Dziecięcych

Kurs przeznaczony jest dla osoby posiadających przynajmniej wykształcenie średnie, a zainteresowanych uzyskaniem pełnych kwalifikacji opiekuna dzieci do lat 3. Udział w kursie umożliwia podjęcie pracy w żłobku, czy też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Tematyka kursu, oparta w dużym stopniu o metody praktyczne, umożliwi Słuchaczom zdobycie wiedzy oraz niezbędnych kwalifikacji między innymi do: organizowania całodziennej opieki nad dziećmi; prowadzenia zabaw rozwijających dla dzieci; pomocy w pielęgnacji i zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych dzieci; udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji.

Wraz z zakończeniem kursu i zdaniem przewidzianych programem nauczania egzaminów, Słuchacze otrzymają zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ramy czasowe: 280 godzin dydaktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań weekendowych (lub popołudniowych) połączonych z platformą e-learningową.

Koszt kursu: 1.700 PLN (w tym 300 PLN opłaty wpisowej i 1.400 PLN opłaty za kurs z możliwością rozłożenia na raty).

Wymagane dokumenty: kopia świadectwa ukończonej szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.educus.pl

powrót


 Kurs Kandydatów na Wychowawców Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Kolejne edycje kuru prowadzone są cyklicznie po zebraniu grupy około 10-osobowej.

Program kursu obejmuje bloki tematyczne: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć w placówce wypoczynku, planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, obowiązki wychowawcy, wychowanie fizyczne i sport, zajęcia praktyczno-techniczne, turystykę i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno-oświatowe, prace społecznie użyteczne, bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników placówek wypoczynku.

Ramy czasowe kursu obejmują: 36 godzin dydaktycznych i praktycznych.

Termin trwania: kurs organizowany jest cyklicznie po zebraniu grupy 10-osobowej.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych w systemie weekendowym lub zajęć popołudniowych.

Koszt kursu: 140 PLN

powrót


 Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy na kurs dla osób chcących podjąć pracę jako Kierownik Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży (Kierownik obozu, Komandor rejsu, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej PZŻ, podczas egzaminu z osobami niepełnoletnimi). Kandydaci powinni posiadać ukończony kurs Wychowawcy Kolonijnego.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nadanie absolwentom kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Program kursu obejmuje: planowanie pracy w placówce wypoczynku, organizację pracy w placówce wypoczynku, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, obowiązujące przepisy, organizację pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, prowadzenie dokumentacji placówek wypoczynku.

Ramy czasowe kursu: obejmują 10 godzin dydaktycznych i praktycznych.

 

Termin trwania: kurs organizowany jest cyklicznie po zebraniu grupy 10-osobowej.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych w systemie weekendowym lub zajęć popołudniowych.

Koszt kursu: 100 PLN brutto.

powrót


 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zapraszamy na cykliczne kursy skierowane do osób, które zainteresowane są nabyciem umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od zebrania grupy około 10 uczestników.

Kurs swoim zakresem obejmuje zagadnienia wprowadzenia do pierwszej pomocy (pomoc przedmedyczna), podstawowe zabiegi medyczne (przedszpitalne) w stanach nagłych i urazach; blok bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia - ochrona przed kontaktem z płynem ustrojowym, zabezpieczenie poszkodowanego i ratownika w różnych sytuacjach (wypadek drogowy, porażenie, zatrucie, skażenie, wypadek górski, utopienie, wypadek na lodzie, zdarzenie z użyciem przemocy), osoby przypadkowe, postronne (ich bezpieczeństwo, wykorzystanie do pomocy, ochrona przed zakłóceniem właściwego standardu postępowania, ochrona dzieci); blok postępowania w nagłym zachorowaniu - łańcuch przeżycia, powiadamianie służb ratunkowych - właściwy komunikat, ocena stanu przytomności (skala AVPU), resuscytacja krążeniowo - oddechowa, pozycja bezpieczna ustalona, dziecko (dziecięcy łańcuch przeżycia, bezpieczeństwo dziecka, trudności w udzielaniu pierwszej pomocy dziecku, szybka ocena stanu dziecka, pomoc w zachłyśnięciu, resuscytacja dziecka, niemowlęcia i noworodka); blok postępowania w urazach - podstawowe mechanizmy urazów, zasada „trzech zdarzeń”, specyfika urazów u dzieci, szybka ocena urazowa, manualna stabilizacja kręgosłupa, udrażnianie dróg oddechowych w urazach, zabezpieczenie przed zachłyśnięciem, tamowanie krwotoków, postępowanie w wypadku komunikacyjnym, postępowanie w oczekiwaniu na pomoc; blok postępowania w niektórych szczególnych sytuacjach - wypadek masowy, rana serca, utopienie, oparzenie, zatrucia, porażenie prądem, ukąszenie przez owady i węże, amputacja, wbite przedmioty, przygniecenie, drgawki, złamania; blok profilaktyki z podsumowaniem - bezpieczeństwo dziecka w komunikacji, programy uczenia dzieci i młodzieży właściwego powiadamiania służb ratunkowych oraz podstaw pierwszej pomocy, zalecane wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ramy czasowe kursu obejmują: 8 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych przy użyciu fantomów.
Kurs organizowany jest cyklicznie po zebraniu grupy 10-osobowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w jednostce oświatowej zlecającej szkolenie własnych pracowników, w dowolnie ustalonym terminie.

Koszt kursu: 120 PLN – w przypadku zorganizowanych grup udzielamy rabatu.

powrót


 Kurs Masażu I-go Stopnia

Kurs masażu skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu masażu klasycznego i relaksacyjnego. Obejmuje on 100 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Uczestnicy kursu, którzy zdadzą egzamin końcowy otrzymują certyfikat - z wyszczególnieniem materiału jaki obejmował kurs oraz z zamieszczoną oceną końcową - jak również zaświadczenie ukończenia kursu. Zaświadczenie jest wydane na podstawie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Program kursu obejmuje: teorię masażu z technikami masażu klasycznego oraz podstawami anatomiczno – fizjologicznymi; anatomię i fizjologię człowieka wraz z poznaniem mechanizmu działania masażu i jego fizjologicznego wpływu na człowieka; zajęcia praktyczne z zakresu masażu klasycznego (nauka technik masażu, masaż całościowy ciała, masaż relaksacyjny), masażu leczniczego (kształcenie umiejętności wykonania poszczególnych ruchów w masażu) i innych technik masażu.

Koszt kursu: 1.000 PLN

powrót


 Kurs Fotograficzny I-go Stopnia

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy oraz umiejętności w zakresie podstaw fotografiki zapraszamy do udziału w I etapie kursu fotograficznego. Podczas 30 godzinnego kursu uczymy swobodnego posługiwania się aparatem fotograficznym, na zajęciach warsztatowych i sesjach plenerowych pokazujemy jak wykorzystać naturalne otoczenie i rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy podczas fotografowania.

W programie naszego kursu odnajdziecie Państwo omówienie najważniejszych na starcie zagadnień dotyczących sprzętu fotograficznego m.in. rodzaje aparatów i obiektywów, wraz z ich zastosowaniem; sugestie dotyczące kryteriów doboru sprzętu podczas jego zakupu; korzystanie z lamp błyskowych i dodatkowego oświetlenia, a także innych akcesoriów fotograficznych. Podczas analizy parametrów aparatów fotograficznych przybliżamy tematykę programów automatycznych i manualnych, przesłon, migawek, czułości ISO, pomiarów światła i zasad ekspozycji, balansu bieli, filtrów. Zajęcia warsztatowe to z kolei nauka kompozycji kadru, poczynając od reguł kompozycji i poprawnego kadrowania, głębi, ostrości, perspektywy, poprzez dobór tematyki zdjęć (portret, natura, ruch, panorama, zdjęcia makro), fotografię czarno-białą i kolorową, aż do zdjęć w złych warunkach oświetlenia, a nawet fotografii nocnej. Edukację uzupełniamy dodatkowo wiedzą dotyczącą podstawowej obróbki zdjęć i korekty obrazu w programach graficznych, ich archiwizacji i zarządzania zbiorami, a także prostych sposobów uatrakcyjniania fotografii.

Koszt kursu: 350 PLN

powrót


 Profesjonalna Sekretarka/Asystentka Wizytówką Firmy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do pracowników sekretariatów różnych działów firm, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie kreowania profesjonalnego wizerunku biznesowego i właściwej autoprezentacji.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą na profesjonalne budowanie własnego wizerunku biznesowego w myśl zasady: profesjonalna sekretarka/asystentka wizytówką firmy. Opiera się ono na zagadnieniach: wizerunku biznesowego i poprawnego ubioru, analizy kolorystycznej i psychologii koloru, komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy sekretariatu, etyki w biznesie i savoir vivre. Wiedza i umiejętności praktyczne nabywane podczas szkolenia pozwolą na opracowanie właściwej autoprezentacji wpływającej w bezpośredni sposób na jakość pracy i pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów.

Ramy czasowe kursu obejmują: 15 godzin dydaktycznych.

Szkolenie poprowadzone jest w formie warsztatowej, stanowiącej trening praktycznych umiejętności gotowych do wprowadzenia w „życie zawodowe”.

Koszt szkolenia: 350 PLN

powrót


 Radzenie Sobie Ze Stresem

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu skutecznych metod radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania następstwom sytuacji stresowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą mechanizmów stresu oraz wpływu na człowieka czynników stresowych występujących w dzisiejszej codzienności. Praktyczny charakter zajęć nastawiony jest na wypracowanie u uczestników strategii i metod skutecznego reagowania na stres. Dzięki technikom prezentowanym podczas szkolenia, słuchacze poznają zasady profilaktyki ograniczającej podatność na stres, wykształcającej i udoskonalającej jednocześnie umiejętności przeciwdziałania następstwom stresu. Działania te posłużą m.in.. poszerzeniu repertuaru skutecznych zachowań i odpowiednich postaw wobec stresu w miejscu pracy oraz życiu osobistym - w oparciu o metody o charakterze relaksującym, stymulującym, regulującym i optymalizującym działanie. Konsekwencją proponowanych warsztatów będzie nabycie konstruktywnych przekonań, że można skutecznie funkcjonować w stresujących sytuacjach lub środowisku.

Ramy czasowe szkolenia obejmują 15 godzin dydaktycznych i praktycznych.

Szkolenie ma charakter warsztatów o wysokim stopniu praktyczności, w których główny nacisk kładziony jest na naukę technik i strategii redukowania dystresu. Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowego seminarium - ze szczególnym naciskiem kładzionym na część warsztatową pozwalającą na praktyczne przećwiczenie nabywanych umiejętności.

Koszt kursu: 350 PLN

powrót


 Sztuka Prezentacji

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do kadry menedżerskiej, samodzielnych specjalistów, pracowników działów handlowych, marketingu i wszystkich osób występujących w roli prezenterów, a będących zainteresowanymi budowaniem i kreowaniem wizerunku podczas wystąpień publicznych.

Celem kursu jest przyswojenie uczestnikom psychologicznych technik komunikacji, ułatwiających nawiązanie kontaktu ze słuchaczami i nadanie prezentacji osobistego charakteru. Prezentowane podczas kursu praktyczne ćwiczenia eliminujące stres i pomagające rozładować napięcie związane z wystąpieniem, służyć mają m.in. poznaniu zasad konstruowania atrakcyjnej dla odbiorcy prezentacji, zarówno pod względem treści, jak i formy przekazu. Udział w kursie pozwala również na przećwiczenie gestów, które pozytywnie wpływają na odbiorców, a także sposobów wykorzystania przestrzeni i czasu prezentacji, a także na nabycie wiedzy dotyczącej odmiennych kulturowo modeli zachowań partnerów w biznesie, ułatwiającej dostrojenie się do przyjętych norm. Istotnym elementem kursu jest rozwinięcie u słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie profesjonalnego reprezentowania organizacji na zewnątrz (spotkania biznesowe, prezentacje produktów, targi, oficjalne uroczystości, kontakty z mediami).

Ramy czasowe kursu obejmują: 15 godzin zajęć dydaktycznych i warsztatów praktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów stanowiących wstęp do ćwiczeń praktycznych, symulacji przy użyciu kamery video, dyskusji wśród uczestników, indywidualnych konsultacji.

Szkolenia prowadzone są cyklicznie bo zebraniu grupy 10-osobowej. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego, na zlecenie instytucji zainteresowanej szkoleniem własnych pracowników.

 

Koszt kursu: 350 PLN.

powrót


 Efektywne Zarządzanie Czasem

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby, które chcą lepiej zarządzać czasem, zamierzające zwiększyć wydajność i produktywność własną oraz swoich współpracowników (wyższa i średnia kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy biurowi), pracowników którzy mają problemy ze sporządzaniem planów i ich realizacją.

Celem szkolenia jest identyfikacja przeszkód i trudności we właściwym wykorzystaniu czasu. Dzięki warsztatowej formie szkolenia, uczestnicy uczą się wytyczania jasnych celów i koncentrowania wysiłków na najważniejszych działaniach, przy jednoczesnym podejmowania szybszych i lepszych decyzji. Ukierunkowanie szkolenia na wdrażanie skutecznych zasad planowania i zarządzania czasem, budowanie umiejętności filtrowania działań, przy jednoczesnym precyzowaniu zadań kluczowych dla rozwoju zawodowego i osobistego, ma na celu osiąganie korzyści przekładających się zarówno na zyski firmy, jak i sukcesy osobiste.

Ramy czasowe kursu obejmują: 15 godzin zajęć dydaktycznych i warsztatów praktycznych.
Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów, ćwiczeń praktycznych, symulacji, dyskusji wśród uczestników, indywidualnych konsultacji.

 

Koszt kursu: 350 PLN

powrót


 Etykieta i Dyplomacja

Szkolenie kierowane jest do osób związanych zawodowo z przedsiębiorstwami prywatnymi, instytucjami państwowymi oraz administracją publiczną.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dyplomacji oraz savoir vivre na co dzień. Umożliwia ono słuchaczom nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu etykiety w drobnych bieżących sprawach życia zarówno codziennego, jak i służbowego oraz stosowania dobrego wychowania i elementów etyki w biznesie.

Ramy czasowe kursu obejmują: 15 godzin zajęć dydaktycznych i warsztatów praktycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów, ćwiczeń, symulacji, dyskusji wśród uczestników, indywidualnych konsultacji.

Koszt kursu: 350 PLN

powrót


(c) EDUCUS 2013