Ułatwienia dostępu

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

CEL SZKOLENIA:  Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DLA OSÓB:

 • pracodawców, w tym osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych,
 • jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA: bez ograniczeń.

DZIĘKI UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU:

 • Ocenisz zagrożenia w procesach pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami,
 • Wykształcisz  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • Ochronisz pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 3. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 4. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów:

 1. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 3. Analiza okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki,
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
 5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożarów, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),
 7. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

CZAS TRWANIA: 16 godzin (2 dni x 8 godz.)

FORMY I METODY PRACY:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia,
 • przekaz audiowizualny,
 • studium przypadku.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, źródła prawa, flipchart, długopis, notatnik.

SPRAWDZENIE WIEDZY:

 • test

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPIS KADRY:

Szkolenie prowadzi trener posiadający kierunkowe wykształcenie, bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie przedmiotowego szkolenia oraz nieustająco podnoszący swoje kompetencje zawodowe.

CENA: 150 zł/os.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Termin szkolenia ustalony zostaje indywidualnie z pracodawcą.