Ułatwienia dostępu

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż od dnia 24.09.2020 r. – na podstawie wcześniej przeprowadzonego auditu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. - wdrożyliśmy i skutecznie realizujemy wymagania Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych (SUS 2.0).

CERTYFIKAT SUS

W ramach EDUCUS Centrum Szkoleniowe prowadzimy Agencję Zatrudnienia, która została wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w grudniu 2014 roku pod numerem 11456. Wpis ten uprawnia nas do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego oraz agencji pracy tymczasowej.

W ramach EDUCUS Centrum Szkoleniowe prowadzimy Centrum Kształcenia Ustawicznego, które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z grudniu 2014 roku pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00303/2014. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a posiadane przez nas zaświadczenie zostało wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

EDUCUS Centrum Szkoleniowe już od 2008 roku prowadzi działalność szkoleniową na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr OK.4321-5/08 prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PIFS nr C/21/2020 z dnia 21 maja 2020 roku, EDUCUS Centrum Szkoleniowe zostało przyjęte w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Tym samym dołączyliśmy do najpoważniejszej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. Nasza Firma stosuje Kodeks Dobrych Praktyk www.pifs.org.pl przyjęty przez Radę PIFS, opisujący dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Jest to narzędzie, dzięki któremu strony kontraktu szkoleniowego mogą kontrolować przebieg procesu szkoleniowego, w taki sposób, aby był on efektywną inwestycją.

CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA