Ułatwienia dostępu

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

CEL SZKOLENIA:  Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DLA OSÓB:

 • pracowników biurowych, pracowników administracji państwowej, instytucji, urzędów, firm,
 • osób, których praca odbywa się przed ekranem komputera,
 • i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DU z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860) tj.: dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt 1-4 rozporządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA: bez ograniczeń,

DZIĘKI UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU:

 • ocenisz zagrożenia związane z wykonywaną pracą,
 • poznasz metody ochrony przed zagrożeniami dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • wykształcisz warunki pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • właściwie postąpisz w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  A. Praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
  B. Ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  C. Wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  D. Profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe,
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

CZAS TRWANIA: 8 godzin

FORMY I METODY PRACY:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia,
 • przekaz audiowizualny,
 • studium przypadku.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, źródła prawa, flipchart, długopis, notatnik.

SPRAWDZENIE WIEDZY:

 • test

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPIS KADRY:

Szkolenie prowadzi trener posiadający kierunkowe wykształcenie, bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie przedmiotowego szkolenia oraz nieustająco podnoszący swoje kompetencje zawodowe.

CENA: 50 zł/os.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Termin szkolenia ustalony zostaje indywidualnie z pracodawcą.