Ułatwienia dostępu

Szkolenie „Pracownik ds. księgowości i rachunkowości” umożliwi Tobie uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pomożemy Ci opanować księgowość i rachunkowość - bez nudy, prosto i praktycznie! A certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie oraz zdobycie praktycznej wiedzy z pewnością przyda się Tobie na rozmowie kwalifikacyjnej!

NAZWA SZKOLENIA: KURS PRACOWNIKA DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI

CEL SZKOLENIA: zdobycie lub podniesienie swoich kwalifikacji, zaktualizowanie posiadanej wiedzy z zakresu księgowości i rachunkowości.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby indywidualne, chcące zdobyć/podnieść swoje kompetencje,
 • Przedsiębiorcy,
 • Pracownicy firm prywatnych oraz instytucji państwowych,
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką przedmiotowego kursu.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA: posiadanie wykształcenia minimum średniego.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS SZKOLENIA:

 • Samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Ustalania wyniku finansowego,
 • Sporządzania sprawozdań księgowych.

PROGRAM  SZKOLENIA:

Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

 1. Pojęcia wstępne z rachunkowości,
 2. Charakterystyka aktywów i pasywów,
 3. Operacje gospodarcze,
 4. Dowody księgowe,
 5. Księgi rachunkowe,
 6. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych,
 7. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych,
 8. Ogólne zasady funkcjonowania działu finansowo-księgowego.

Wybrane zagadnienia publicznoprawne

 1. System podatkowy w Polsce,
 2. Podatek VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania,
 3. Podatek dochodowy – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania,
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa, ogólna charakterystyka.

CZAS TRWANIA: 90 godzin dydaktycznych.

FORMY I METODY PRACY:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia,
 • przekaz audiowizualny,
 • metoda przypadku.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, źródła prawa, flipchart, długopis, notatnik, kalkulator, zestawy ćwiczeń.

SPRAWDZENIE WIEDZY:

 • test wielokrotnego wyboru,
 • wykonanie zadania praktycznego.

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W przypadku form szkoleniowych zakończonych zdaniem egzaminu wewnętrznego (test pisemny/zadanie praktyczne/egzamin ustny) oraz weryfikacji nabytych umiejętności przez organizatora szkolenia – EDUCUS Centrum Szkoleniowe – Uczestnik otrzymuje certyfikat właściwy dla ukończonego szkolenia.  

OPIS KADRY:

Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną: absolwentów wyższych studiów o kierunku księgowość i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi i tym podobne, dodatkowo będących czynnymi zawodowo specjalistami (praktykami) w zakresie ww. dziedziny. Trenerzy to osoby, posiadające wieloletnie i bogate doświadczenie praktyczne w zakresie przedmiotowego kursu.

CENA: 1.800 zł/os.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Szkolenie zostaje uruchomione po zebraniu minimalnej liczby Uczestników, czyli grupy 10-osobowej.