Ułatwienia dostępu

Chcesz wyjechać z grupą dzieci i młodzieży  na wycieczkę do muzeum, do teatru lub kina i innych? Chcesz wreszcie organizować to bezpiecznie i prawidłowo? Doskonale Ciebie rozumiemy! Skoro inwestujesz swój czas to musisz być pewien, że Twoje uprawnienia i umiejętności będą autentyczne i wiarygodne. Zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na kurs kierownika wycieczek szkolnych!

NAZWA SZKOLENIA: KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

CEL SZKOLENIA:  nabycie uprawnień do sprawowania funkcji kierownika wycieczki szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Oprócz tego nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • osoby indywidualne,
 • grupy zorganizowane,
 • nauczyciele,
 • pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych,
 • rodzice i opiekunowie prawni,
 • studenci studiów pedagogicznych i inni.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA:

 • Osoby, które ukończyły 18 lat,
 • Ich stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi,
 • Posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS KURSU:

 • opracowania programu i harmonogramu wycieczki,
 • opracowania regulaminów,
 • organizacji transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczestnikom,
 • właściwego dysponowania środkami finansowymi,
 • dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rodzaje i formy turystyki szkolnej,
 2. Przepisy prawne regulujące organizację i przebieg wycieczek szkolnych,
 3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz obozów,
 4. Współpraca z organizatorami usługi turystycznej, przewoźnikami oraz gestorami bazy noclegowej,
 5. Dokumentacja pedagogiczno-organizacyjna wycieczek szkolnych,
 6. Dokumentacja finansowa wycieczek szkolnych,
 7. Zagadnienia BHP podczas wycieczek szkolnych – bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

FORMY I METODY PRACY:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, flipchart, długopis, notatnik, źródła prawa, wzory dokumentów.

SPRAWDZENIE WIEDZY:

 • test wielokrotnego wyboru,
 • wykonanie zadania praktycznego.

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W przypadku form szkoleniowych zakończonych zdaniem egzaminu wewnętrznego (test pisemny/zadanie praktyczne/egzamin ustny) oraz weryfikacji nabytych umiejętności przez organizatora szkolenia – EDUCUS Centrum Szkoleniowe – Uczestnik otrzymuje certyfikat właściwy dla ukończonego szkolenia.  

OPIS KADRY:

Organizator zapewnia kadrę dydaktyczną absolwentów wyższych studiów o kierunkach pedagogicznych, dodatkowo będących czynnymi zawodowo nauczycielami, organizatorami wycieczek szkolnych, pozaszkolnych dla dzieci i dorosłych. Trenerzy to osoby, posiadające wieloletnie i bogate doświadczenie praktyczne  w zakresie przedmiotowego kursu.

CENA: 150 zł/os.

 • przy grupach zorganizowanych minimum 10 osobowych możliwość negocjowania ceny.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Szkolenie zostaje uruchomione po zebraniu minimalnej liczby Uczestników, czyli grupy 10-osobowej.